Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đánh giá tác động môi trường là một trong những công tác rất quan trong mà mỗi dự án trước khi triển khai phải thực hiện. Để đánh giá được đúng những tác động ô nhiễm môi trường và từ đó dự báo, đưa ra những giải pháp khắc phục.

Đề đánh giá chính xác các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường cần có những nhà nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau.

Công ty CP Tư vấn Phát triển Công nghệ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan có nhiều nhà chuyên gia đã chủ trì rất nhiều những công trình về đánh giá tác động môi trường khác nhau.

Chúng tôi sãn sang chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

scroll to top