Tư vấn trắc địa

Khảo sát trắc địa là một công tác rất quan trọng và phải tiến hành đầu tiến trong mỗi dự án xây dựng, giao thông, thăm dò, khai thác khoáng sản. Công tác khảo sát đòi hỏi sự chính xác cao và làm cơ sở định hướng cho những công tác thiết kế và xây dựng tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

scroll to top