Quan trắc môi trường là công tác phải tiến hành định kỳ theo quy định của pháp luật. Chúng tôi là đơn vị tư vấn lập báo cáo quan trắc môi trường cho các mỏ, các nhà máy.

Quan trắc môi trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

scroll to top