Công ty CP Tư vấn Phát triển Công nghệ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị có đội ngũ cán bộ là những kỹ sư địa chất từng làm chủ biên, tham gia nhiều đề án thăm dò các loại khoáng sản khác nhau. Chúng tôi có đầy đủ máy móc thiết bị để thi công những đề án thăm dò khoáng sản.

Tư vấn giám sát thăm dò

Tư Vấn Thăm Dò Khoáng Sản

Thăm dò khoáng sản là hoạt động nhằm xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản và các thông tin khác phục vụ khai thác khoáng sản.
Để đạt được hiểu quả cao, độ chính xác về kỹ thuật, tiến độ và an toàn, … trong công tác thi công các đề án thăm dò cần phải có công tác giám sát.
Căn cứ vào các văn bản pháp lý như:
– Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011;
– Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;
– Thông tư số 44/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nội dung công tác giám sát thi công đề án thăm dò khoáng sản.
Công ty Cổ phần Tư vấn Phát triển Công nghệ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị có đầy đủ năng lực để thực hiện tư vấn giám sát thăm dò khoáng sản.
Chúng tôi có đội ngũ cán bộ chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm trong thăm dò các loại hình khoáng sản.
Công ty đã thực hiện giám sát thăm dò khoáng sản cho rất nhiều đề án khác nhau. Một số dự án gần đây như:
– Đề án Thăm dò kháng sản vật liệu xây dựng thông thường làm cát nhân tạo khu vực Đồi Thông, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
– Đề án Thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phía Bắc đồi Ông Sao phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
– Đề án thăm dò khoáng sản đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch tuynel,  phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Một số hình ảnh của công tác giám sát thi công đề án thăm dò:

Giám sát khoan và lấy mẫu tại phía Bắc đồi Ông Sao phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

                                    Giám sát thi công khoan tại khu vực Đồi Thông, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

scroll to top